Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links


 DISCLAIMER

Raadpleeg bij oogklachten steeds een oogarts, uw ogen zijn te kostbaar om er zelf mee te experimenteren.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Laseroogchirurgie is geen alternatief voor een bezoek aan een oogarts.

Wij spannen ons in te waarborgen dat de informatie juist is, daarentegen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit het gebruik van informatie afkomstig van deze site.

De Laseroogchirurgie-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Laseroogchirurgie.com liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Laseroogchirurgie geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klachten@laseroogchirurgie.com


Home
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map