Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Lasik, Lasek, Laser, Oogchirurgie, Eximerlaser
Lasers Behandelingen Complicaties Documenten
Oogziekten Alles over zien Zoeken op deze site Links

 

 
Albinisme
Aniridi
Choroideremie
Diabetische retinopathie
Droge ogen

Ernstige bijziendheid

Groene staar.
Herpes Simplex
Hoornvliesproblemen
Leber's Opticus Atrofie
Macula degeneratie
Netvliesdegeneratie
Netvliesloslating
Nystagmus
Oogkanker
Ooglidontsteking
Oogzenuwproblemen
Staar of Cataract
Uveďtis
 

MACULA DEGENERATIE

Beeld:

De macula is de Latijnse naam voor de gele vlek. De gele vlek bevindt zich op het netvlies recht achter de pupil en is - wat de bloedvoorziening betreft - het meest kwetsbare deel van het netvlies. Met de gele vlek kunnen details worden waargenomen. Met de rest van het netvlies zien we de omgeving.

Bij een macula degeneratie gaat de gele vlek in functie achteruit; uiteindelijk kan de functie totaal verdwijnen. Het perifere zien blijft intact. Door deze aandoening wordt men dus niet blind.

Macula degeneratie komt het meest voor bij oudere mensen, mogelijk als gevolg van een verslechtering van de stofwisseling bij een kwetsbare bloedvoorziening. De macula wordt niet voorzien van bloed uit de retinavaten.

Er zijn diverse vormen van een macula degeneratie, die zich van elkaar onderscheiden door een verschillend beeld van het netvlies en de leeftijd waarop de aandoening naar voren komt:

a. de natte vorm, die gepaard gaat met oedeem,

b. de seniele "droge" vorm (ouderdoms macula degeneratie)

c. de juveniele vorm

Bij de natte vorm van de macula degeneratie treden eerst vervormingen in de beelden op. Er worden golvende in plaats van rechte lijnen gezien. (Dit kan vaak goed aangetoond worden met behulp van de Amslertest.)

Bij de droge vorm kan het beeld of wazig of vervormd zijn.

De juveniele vorm is de ziekte van Stargardt. Hier speelt een erfelijke factor een rol. Deze aandoening treedt op jongere leeftijd op, vaak aan het einde van de pubertijd.

Symptomen:

  • In een vroeg stadium treedt een stoornis in het kleurenzien op.
  • Er kan sprake zijn van beeldvervormingen (bijvoorbeeld rechte lijnen die als krom worden ervaren).
  • De visus kan in korte tijd dalen; het waarnemen van details levert dan problemen op. Dit manifesteert zich vaak achtereenvolgens bij autorijden, lezen, televisie kijken en gezichten herkennen.
  • Er is sprake van centrale uitval. Men heeft de ervaring van een 'gat in het beeld'; men mist een deel van het beeld. Er vallen stukjes weg. Bij het dichtbij zien wordt de centrale uitval veel duidelijker ervaren dan op afstand. Door náást datgene wat men wil zien te kijken, kan men het beter zien. Dit wordt excentrische fixatie genoemd.

Consequenties voor het dagelijks leven:

  • Alle activiteiten waarbij zien van details aan de orde is, leveren problemen op, zoals lezen, TV kijken, gezichten herkennen, etc.
  • 's Avonds (bij schemer/donker) worden meestal minder problemen ervaren, omdat men bij een laag lichtniveau gebruik maakt van de staafjes in de periferie, welke bij deze aandoening niet zijn aangedaan.

Behandelingen:

Een effectieve medische behandeling is nog niet gevonden. Men probeert in enkele gevallen het gebied om de macula heen te laseren. Dit alleen om het proces te vertragen. Deze behandeling is ook lang niet altijd toepasbaar.

Richtlijnen:

  • vergroting gebruiken
  • leren excentrisch te fixeren
  • optimale verlichting toepassen
  • contrastrijk materiaal gebruikenHome
Contact

Laser Oog-Chirurgie
Info Center

Disclaimer
Site Map